demografi

Det är silomedia som är i farozonen – inte att berätta en historia

Att vi har olika preferenser när det gäller mediekonsumtion i olika åldrar och att män och kvinnor tenderar att välja olika är inte så underligt och kan förklaras både av hur vi av hävd hanterat teknikförändringar, hur vi fortfarande tenderar att ha en könsmässig uppdelning både när det gäller jobb och hemmaliv respektive att vi … Read more

Personifiering och Behavioral Targeting

Inom marknadsföring pratar man en hel del om segmentering, alltså processen att dela in en marknad i mindre delar t ex i demografiska, kulturella och geografiska aspekter. Det kanske fortfarande fungerar i den traditionella företagsekonomin (knappt) men på den digitala marknaden har det förändrats drastiskt. Den digitala revolutionen kretsar kring interaktion. Inte bara genom knapptryckningar … Read more

Facebook – Resan till internets mittpunkt

Det blir ofta många intressanta diskussioner mellan mig och mina vänner om nätets utveckling. Men det är kul. Många av oss har vitt skilda bakgrunder vilket medför vitt skiljda åsikter och vinklar. En diskussion har handlat om all den förändring nätet innebär för olika industrier och att det “va bättre förr.” En annan har kretsat … Read more

Hur man blir cool på facebook

Posten Great Sociala Media Statistics på Sociala Media Today ställer ett antal intressanta frågor rörande lite tankar som jag tror många har kring det sociala mediaträsket. Företag sjunker. Det vet inte var de ska ta vägen och kämpar frenetiskt för att komma på fast mark. Jag hade tänkt jag skulle svara på de frågorna under … Read more

Psykografi – Nyckeln till sociala nätverk

Är sociala medier för alla? Jag ska våga mig på något modigt och svara ja på den frågan, men inte utan motivering. Att skapa en social profil och få den att gå ihop med företagets produkter, tjänster och kärnvärden är definitivt mer eller mindre svårt beroende på vilken marknad företaget arbetar på. Det är naturligtvis … Read more

“Sanningar” & myter kring användningen av sociala nätverk.

Via social media optimization hittade jag en undersökning gjord av Synovate. Undersökningen kretsar kring lite statistik och användningen av sociala nätverk. Nedan följer lite nyckelresultat från den undersökningen. – Av 13 000 respondenter (åldrarna 18-65) och 17 marknader världen över svarade 58% att de inte vet vad sociala nätverk är för något. – 36% av … Read more

Hälften av alla bloggare är 35+

Technorati är mitt uppe i releasen av sin stora undersökning “State of the Blogosphere 2008“. Under fem dagar släpper de nu rapporten. Hittills har de hunnit presentera två delrapporter. Men fortsättning följer… Första delen av rapporten “Who are the Bloggers?” tittar på demografin i bloggosfären, som kön, ålder och sysselsättning. När det gäller åldern visar … Read more

Fler äldre tar del av webben

76 procent av den äldre befolkningen (50+ år) i USA säger att internet är en viktig källa för information. Det visar en undersökning från AARP och Center for the Digital Future, USC Annenberg School for Communication. Andelen bland de äldre som anger att internet är en viktig informationskälla har ökat kraftigt under de senaste fem … Read more