Förpackad interaktivitet – Framtidens nyhetsförmedling

Widgets är nischade dataprogram som tillför utomstående information till sociala forum på Internet, alltså din privata blogg, hemsida, MySpace eller Facebook sida. Exempel är FEEDJIT, ett program som gör att man kan se trafikinformation till och från sin blogg eller hemsida i realtid, var besökaren befinner sig i världen och vad de väljer att besöka på hemsidan. För musik finns iTunesBuddy, ett program som visar de allra senaste artisterna och högst rankade låtarna på iTunes direkt på din sida (alltså en aggregator som leder upp i svansen istället för ner mot nischerna). Forbes.com låter dig ta del av det senaste inom ekonomi med utgångspunkt i vad som är viktigast för just dig.

Det ökade användandet av Widgets är sammanlänkat med uppgången av sociala forum på internet. Det handlar om interaktivitet och att göra nyhetsförmedling och hur männskor tar till sig information till en omedveten handling. Det är både roligare och lättare att ta emot nyheter och information när den är anpassad efter en själv, antingen innehållsmässigt eller packeteringsmässigt. Packetering, var och hur man får nyheter är nyckelord för framtidens nyhetsförmedling. Jag säger inte att lätta nyheter, sk soft news, är framtiden utan snarare är det kanske hur vi nås av dem som borde bli kreativare.

användning av widgets på internet fördelat på ålder

Vad betyder detta för nyhetsvärlden:

  • Underskatta inte barnasinnet. Använd lek som ett element i nyhetsförmedling och låt läsarna få vara med och påverka innehållet i högre utsträckning, mixa det, dela med sig av det, kommentera det.
  • Utnyttja den information som Widgets kan ge om användarna och skräddarsy nyhetsförmedlingen gentemot kundgruppen.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja kalla framtidens nyhetsförmedling för förpackad interaktivitet. Läs Eriks inlägg om hur de 100 största dagstidningarns hemsidor ser ut i USA för lite mer kött på benen.

1 thought on “Förpackad interaktivitet – Framtidens nyhetsförmedling”

Leave a Reply