Ghostbusters…

Jo, alltså.

Citerar Brit Stakston från Dagens Media:

Det allvarliga med det spökandet är inte bara att resten av branschen får ett dåligt rykte. Det skulle vi faktiskt kunna leva med. Det allvarliga är att det ytterst inte är bra för demokratin med den synen på kommunikationsstöd. Konsulternas spetskompetens köps inte in för att förhindra journalisters arbete eller för att ljuga. Det handlar till exempel för en kommun oftast om att vara begriplig för medborgarna. I dagens medielandskap är det essentiellt att behärska kommunikation annars hamnar du i helt händerna på de som kan. Att förstå och kunna kommunikation handlar allra mest om trygghet och grunden för ett jämbördigt samtal. Med journalister såväl som medborgare.

Konsulter eller inte, att professionell kommunikation från offentlig sektor skulle vara ett problem är en stämpel som måste tvättas bort. Jag håller helt med om att JKL-brevet är ett jäkla skräp, men så är det heller inte professionell kommunikation. Om det ska tas som intäkt för något alls så bör det används för att peka på behovet av egen kompetens.

Foto: flickr photo by clement127 shared under a Creative Commons (BY-NC-ND) license


[box] ... och det här inlägget är #013 av #blogg100 – ett långt samtal om granskarna och om att bli granskad. Om du tycker det slutar lite abrupt, så beror det bara på att det kommer mera ;) [/box]

1 thought on “Ghostbusters…”

Leave a Reply