Google ökar med 11 procent

De senaste siffrorna från Hitwise, visar att Google har en marknadsandel på 72 procent bland sökmotorer i USA i oktober. Det är en ökning med 11 procent sedan oktober 2007, då Googles andel var 64 procent.

Yahoo! fortsätter att tappa marknadsandelar och ligger nu på 17,7 procent. Och under senaste året har marknadsandelen för MSN Search (inklusive Live.com) minskat med 27 procent och landar nu på 5,4 procent. Ask.com har en marknadsandel på 3,5 procent. Övriga 43 sökmotorer som ingår i mätningen står för 1,6 procent av sökningarna i oktober.

sökmotorer marknadsandel usa

Sedan september 2006 har Google ökat sin marknadsandel på sökmarknaden i USA med 18 procent. Från 60,9 procent i september 2006 till 71,7 procent i oktober 2008. Under samma period har Yahoo! minskat från 22,3 procent till 17,7 procent, en minskning med 20 procent. Och MSN har halverat sin marknadsandel, från 10,9 procent till 5,4 procent.

sökmotorer marknadsandel utveckling


Leave a Reply