Vägverket har återkommit med sitt beslut. De har återkallat skyltarna. Hela dokumentet finns som vanligt på Scribd. Har pratat med min juridiska hjälp och de delar min lekmannamässiga uppfattning att svaret i huvudsak är snömos.

Vi kommer sannolikt att dra frågan ett varv till, alltså överklaga till Länsrätten i Örebro, av två skäl: principfrågan när det gäller varumärken är fortfarande inte tillfredställande utredd och vägverket förefaller vara ute på ganska djupt vatten i sin juridiska tolkning. Ska vi få ett klart och tydligt besked och förhoppningsvis uppnå en tydligare regelverk framöver måste frågan få chansen att prövas.