Gratis!

Gratis ligger i luften. Long tail författaren Chris Anderson släpper i mitten på 2008 sin nya bok “Free.” Boken handlar om gratis som affärsmodell och behandlar hur gratistjänster kan kan göras inkomstbringande i andra led. På Internet är naturligtvis det äkta paret, trafik och annonser, ett exempel på hur gratistjänster kan generera besökare till förmån för sitens/tjänstens annonsörer.

Att det finns en marknad för denna typen av affärsmodeller syns redan på Internet. Enligt en undersökning av Deloitte, säger 67% av tillfrågade Amerikaner att de skulle vara villiga att utsättas för annonser online under förutsättning att produkten är gratis. Men som allt annat har även detta en baksida. 65% av respondenterna säger att de uppfattar Internetannonser som mer påträngande än annonseringar i nyhetstidningar och magasin.

Ser man till annonsering i relation till online videomarknaden och gratisprodukter (Ipsos), är gratiskonceptet starkt betingat med ålder. Dessutom råder det stora skillnader om produkten laddas ner eller streamar direkt på nätet. Yngre (18-34) föredrar i högre utrsäckning än äldre (35-54 och 55+) annonsering till förmån för gratis produkter.

Online-Video-Streaming

Oberoende om det handlar om nedladdningsbara videos eller streamat material så vinner videotjänster mer och mer mark hos Amerias onlinekonsumenter. Framförallt hos de yngre besökarna.

Nedladdning eller stream

Leave a Reply