Och tomt i lådan. Då tycker jag att vi borde sälja den här annonsplatsen. Fredagsinhämtningen rycker löpet och får bakom – en strålande annonsyta. På 170 ställen i stan.