Hur använder företagen web 2.0?

Web 2.0 har med sina sociala, interaktiva och teknologiska attribut utvecklat nya möjligheter för användandet av teknisk och digital mjukvara i företagsvärlden. I takt med de nya möjligheterna kring informationsutbyte och skiftet hos privatpersonen från konsument till producent, förändras affärsmodellen och möjligheterna för en mängd branscher att komma närmare en extern verklighet men även förbättra sin interna dialog och kommunikationsprocess. Hur används då web 2.0 av företagen? Här följer några punkter som enligt Mckinseyquarterly sammanfattar undersökningens resultat:

  • Företag förlitar sig inte mest på välkända 2.0 fenomen som bloggar, utan lägger mest vikt vid de tekniker som erbjuder nätverksmöjligheter (Se bild 1). Web services ligger i topp med 63%
  • 75% av respondenterna tänker antingen öka sina investeringar inom web 2.0 eller behålla dem på samma nivå.
  • På frågan om vad de kunnat göra annorlunda de senaste 5 åren säger 42% att de i högre grad skulle förbättrat företagets interna arbetssätt för att bättre kunna dra nytta av dagens digitala marknadsmöjligheter och web 2.0.
  • 33% av företagen tycker att investeringar inom web 2.0 är viktiga för att behålla sin position på marknaden.
  • Detaljhandeln kommer att vara de stora investerarna inom web 2.0 de kommande 3 åren.
  • 75% säger att de använder web 2.0 för att leda företagets interna samarbete. 70% använder web 2.0 för att interagera med kunder. 51% använder web 2.0 i samarbetet med affärskompanjoner och leverantörer (se bild 2).
  • Utvecklingsländer och marknader som Kina och Latinamerika kommer framöver att investera i samma eller snabbare takt som Europeiska företag (se bild 3 för hur web 2.0 användningen ser ut i olika länder).

Bild 1

web 2.0

Bild 2

Hur används web 2.0

Bild 3

olika tekniker i olika delar av världen

1 thought on “Hur använder företagen web 2.0?”

Leave a Reply