Web ´n Walk – Sociala nätverk till mobilen del 2

Den 7 jan skrev jag ett inlägg som handlade om hur sociala nätverk till mobilen är ett kort och rimligt steg inför framtiden i och med web 2.0:s utveckling till att gälla även andra medium och kanaler. Vodafone/Myspace.com har redan ingått i ett samarbete, Bebo har tillsammans med telefonoperatören Orange gjort samma sak och dessutom flyttar det sociala nätverket Gypsii in i Nokias gps-telefoner N95 och 6110. Med Gypsii har steget mot de sociala nätverken i mobilen blivit ännu kortare och nu går det alltså inte bara att se vad dina vänner gör, utan även var de är när de gör det.

Social networking är fortfarande reserverat för innovatören i Europa och alltså skruvat mot yngre generationer. Publiken som tar del av sociala nätverk är fortfarande mindre än 20%. Men nätverken har bara börjat introducera sina mobila mötesplatser. Så här skriver Mobile Entertainment:

“Brits are using their mobile to ‘poke’ on Facebook, ‘share love’ on Bebo or follow Lily Allen’s life on MySpace. Eight social networking sites now feature in the top 20 websites visited from T-Mobile devices.”

Enligt en undersökning från Jupiter research använder ungdomar framför allt sociala nätverk för att kommunicera med gamla vänner och hitta nya. Detta gör mobilen till en naturlig förlängning av web 2.0 och den sociala nätverkstrenden. Detta eftersom mobilen även tar vara på en annan fluga, en mobil tillvaro där tid är en bristvara och kommunikation och tillgången på information ska kunna tillgås var och när man vill.

Mobile social networking

Beyond communication features

 

1 thought on “Web ´n Walk – Sociala nätverk till mobilen del 2”

Leave a Reply