“Nothing But Net” – JPMorgan förutspår 2008

JPMorgan har släppt en omfattande rapport på 312 sidor med namnet “Nothing But Net“. Rapporten innehåller såklart massor av finanstugg, börskurser och kalkyler för de stora börsnoterade internetföretagen, men också en hel del siffror som borde intressera fler än investerare. Nedan följer några av de godbitar som jag hittade i rapporten:

• E-handeln växer i takt med bredbandspenatrationen. Hastighet på uppkopplingen är en avgörande faktor för användarnas upplevelse.

e-handeln bredbandspenetration

• Annonseringen online växer snabbare än vad bredbandspenetrationen gör.

ad_spend bredbandspenetration

• Tidningarnas annonsintäkter i USA minskar. Under 2007 accelererade utvecklingen och JPMorgan tror att trenden kommer att hålla i sig.

tidningarnas annonsintäkter

• Sökannonseringen fortsätter att dominera. Och JPMorgan spår en kraftig tillväxt på 32 procent under 2008 i USA, upp från 20 procent som var deras tidigare prognos.

sökannonsering - USA

• Displayannonseringen ökar också, men inte lika mycket som sökannonseringen.

displayannonsering - USA

• Internationella marknader blir allt viktigare för företagen. Andel av intäkterna som kommer från USA minskar för några av de stora sajterna:

intäkterna internationella

1 thought on ““Nothing But Net” – JPMorgan förutspår 2008”

Leave a Reply