Inga trösklar i min kommun

Idag träffade jag kommundirektörsföreningen och vi hade en halvdag tillsammans om kommunen på nätet. Det här är en sammanställning av de presentationer jag visade och de exempel jag lyfte fram. Det är inte på något sätt en komplett förteckning över allt som avhandlades, utan ett subjektivt subset. [presentationen även som pdf här: j.mp/Peh0k6]

Jag visade också några exempel från olika kommuner. Jag tar gärna emot fler förslag, kommentera eller hör av dig på annat sätt.

Men viktigast, förutom mina fyra krav, är det som var och en kan göra själv. Några exempel

  • Utveckla din egen kompetens. Du kan inte göra rätt saker på det här området om du inte har koll på vad det handlar om. Ta ansvar för din egen utbildning. För lata svin är marken alltid frusen ;)
  • Klydda inte. Sätt spaden i marken och börjar göra. Learning by doing. Och arbeta på att knäcka koden, vad är grejen med digitalt, vad är egentligen grejen med sociala medier.
  • Fokusera på möjligheterna och det som går att göra. Om sjukvårdssystemen är det största problemet, vänta med det. Vad kan du lansera om en vecka, vad kan du lansera om en månad?
  • Samarbeta, men gör det enkelt. Utnyttja de plattformar som redan finns, tex Github för att dela på kod. Lär av Wikipedia för kollaborativt medskapande.
  • Använd mobilen på riktigt. Något händer när vi förstår att internet är med oss överallt, hela tiden. Vi behöver inse hur digitalt och fysiskt hänger ihop. Smälter ihop.
  • Och använd bilden av Iris, i alla beslut. Tänk: vad hade Iris tyckt och tänkt om det här beslutet?

Till sist. Din nya princip kanske?
”Weaving [din kommun] into the fabric of digital”

Uppdatering: Gjorde en utökad variant för Helsingborg. Samma bas, med lite bredare och djupare. Här finns den som PDF. Och här är den viktigaste bilden från den presentationen.
HBG Presidie 2013-03-20.key

Bildcred, toppbilden: cc licensed ( BY NC ND ) flickr photo shared by Lars Odemark

2 thoughts on “Inga trösklar i min kommun”

Leave a Reply