Internetannonseringen i USA 2007: 21 miljarder dollar

The Interactive Advertising Bureau och PricewaterhouseCoopers har nu publicerat siffrorna för internetannonseringen i USA 2007. Under 2007 nådde annonsintäkterna på nätet upp till 21,2 miljarder dollar, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2006. Och sedan 2004 har annonseringen på internet i USA mer än fördubblats, upp 120 procent.

internetannonsering usa 2000-2007

Sök är fortfarande störst och svarar för för 41 procent av annonsintäkterna, vilket motsvarar 8,8 miljarder dollar. 2006 var motsvarande siffra 6,8 miljarder dollar, alltså en ökning med 30 procent.

internetannonsering format

Displayannonseringen landade på 4,5 miljarder dollar, det motsvarar 21 procent av all internetannonsering. Jämfört med 2006 har displayannonseringen ökat med 21 procent.

Classified svarar för 16 procent (3,3 miljarder) av annonsintäkterna på nätet. Här är ökningen inte lika stor; “endast” 8,6 procent upp från 2006.

Leave a Reply