Internetpenetration i EU. Och hur viktigt är nätet?

Consumers in Europe har precis publicerats av Eurostat. Rapporten innehåller en hel del om transporter, energi, post- och bankväsende. Men även intressant fakta om internet- och mobilanvändningen i EU. Det som framförallt är bra med denna rapport är att det finns jämförbar statistik för alla länder i EU.

Andel hushåll som har tillgång till internet

Internetpenetration i EU

Liksom i övriga undersökningar så är de nordiska länderna och benelux som har den högsta internetpenetraionen i hushållen. De är också i dessa länder som tillgången till datorer är som högst. Fortfarande är det så att internet oftast nås från en vanlig dator.

Korrelation mellan tillgång till internet (Y) och tillgång till dator (X)

Korrelation mellan tillgång till dator och tillgång till internet

Korrelationen mellan internet- och datortillgång är närmast linjär. Så slutsatsen borde vara att om internetpenetrationen ska öka så måste tillgången till datorer öka. Men den här grafen kommer förmodligen se helt annorlunda ut i framtiden, med tanke på den mobila webbens utveckling.

Hur viktigt är internet?

Viktigt med internet

De länder med högst internetpenetration är också de länder som hamnar högst på hur vikigt internet är. Ännu tydligare blir detta när man tittar på de som verkligen använder internet: 76 procent anser att det är viktigt och för de använder som använder internet via bredband är motsvarande siffra 80 procent.

Leave a Reply