iPhone-användarna undersökta av Nielsen

Inför Apple WWDC tittade Nielsen Mobile på användningen av iPhone i USA under första kvartalet 2008. Nielsen Mobile uppskattar antalet iPhone-användare i USA till 2,3 miljoner. Hela två tredjdedelar (67 procent) av dessa är män. Åldersmässigt sticker 25-34-åringarna ut rejält; en tredjedel av iPhone-användarna är i åldern 25-34 år. I Nielsens undersökning är nästan sju av tio användare i åldern 18-44 år (68 procent).

iphone-användare ålder
Nielsen har ockå tittat på hur användningen av iPhone ser ut. 75 procent av användarna säger att de använt telefonens mp3-spelare. Ungefär lika många (76 procent) har skickat mejl från telefonen. Två tredjedelar (68 procent) har utnyttjat Wi-Fi.

  • 37 procent av iPhone-användarna har tittat på video i sin telefon. Det är 10 gånger fler än bland samtliga mobilanvändare.
  • 82 procent har kopplat upp sig mot nätet, vilket är 5 gånger fler än snittet för alla mobilanvändare.
  • 33 procent har skickat IM på sin telefon. Det är 3 gånger vanligare än bland samtliga mobilanvändare.

Och nu är det bara 25 dagar kvar tills den släpps i Sverige…

Leave a Reply