Ironiskt att sitta på Internetdagarna, med allt prat om öppenhet, vikten av standards och nyttan av open source och mötas av det här:

EU Wants to Re-define “Closed” as “Nearly Open”
November 02, 2009
Posted by: Glyn Moody
The European Interoperability Framework EIF is an important document produced by the “Interoperable delivery of pan-European eGovernment services to public administrations, businesses and citizens” IDABC for the European Union.Version 1 came out in 2004, and since then battles have raged over how Version 2 would address the issue of “openness”. Judging by a leaked version of the near-final result, it looks like the lobbyists acting on the behalf of closed-source software houses have won.

via EU Wants to Re-define “Closed” as “Nearly Open” – Open Source – ComputerworldUK.

Hela dokumentet ligger på Wikileaks, ”European Interoperability Framework 2 draft, 2009” och det är fullständigt skrämmande läsning. Sällan har jag sett ett lika flagrant exempel på ett ”köpt” EU-dokument. Det här måste stoppas. Hur går vi vidare?