Läser ett pressmeddelande från (s) på Newsdesk om att man ska bjuda in till samtal om lagliga nättjänster. På listan står Spotify och Voddler, tex. Det ser ut som en bra tanke, men…

– Men de är också utsatta för hot och sabotage från individer eller grupper som inte vill dem väl. Detta är något som vi från riksdag och regering måste vara mycket tydliga i att markera emot. Jag vet också att utvecklingen på detta område går mycket fort, och att nya utmaningar ständigt dyker upp, säger Leif Pagrotsky.

via Socialdemokraterna – S bjuder in Spotify, Voddler med fler till samtal – MyNewsdesk.

Alltså, istället för att fokusera på hur man ska kunna smörja den här utvecklingen så verkar det, igen, handla om att upphovsrättsmaffian med STIM och SKAP i spetsen ska försöka lobba igenom ytterligare kontrollfunktioner.

Om det här är sprunget ur Voddlers problem så finns det bara en sak att säga. Paggan, läs på. What goes around comes around.

Uppdatering: Via Intensifier hittar jag en notis från dagens Dagens Nyheter (givetvis inte på nätet…). Där läser jag precis det som jag misstänkte. Det här mötet handlar om att man förfäras över att Voddler hackades.