Marknadsföring bland sociala tjänster – sociodigital kompetens

Social media är  ett föränderligt medialandskap som tar till vara på olika intressen, åsikter, värderingar  och kulturer. Sociala medier som marknadsföringskanal innebär en otrolig snäv målgruppsprofilering med riktad budskap i samma anda som direktmarknadsföring. Det är dessutom en pågående process baserad inte bara på dialog, utan rätt dialog. Jag inbillar mig att marknadsföring inom de sociala tjänsterna (vilket snart innefattar nätet som helhet) är det samma som att ha rätt social kompetens, inte en bred.

Så här skriver social media today om social media i marknadsföringssyfte:

“Consumers will not all adopt Social Media in the same way, nor will their Social Media habits stay consistent. The onus will be on each business to understand the expectations and interactions of their particular audiences with respect to Social Media.”

Forrester´s har identifierat sex olika typer av sociala mediaanvändare:

sociala mediapersonligheter

Detta handlar om att använda de olika digitala profilerna för att definiera hur och genom vilka sociala tjänster och strategier du ska använda för att nå din målgrupp istället för att bara generellt lansera massa sociala verktyg och tro att alla använder nätet på samma sätt.

Jag skulle till exempel på grund av mitt jobb falla in i alla dessa kategorierna, däremot skulle jag inte göra det privat. Jag använder alltså inte ens nätet på samma sätt hela tiden. Dessutom har jag vänner som klättrar mellan allt från inactives till critics. Allt handlar om attityd, intressen och motivation.  Det var dessutom inte så längesen jag själv bara tillhörde kategorin joiners.

vad motoverar de olika profilerna

Inget är statiskt på nätet längre, framförallt inte våra psykografiska mönster och det sätt vi använder nätet på. På nätet och i relation till digital marknadsföring blir det speciellt viktigt att lokalisera och definiera din målgrupps intressen. Inget i livet är egentligen statiskt, vi utvecklas, får nya intressen och kulturella föreställningsvärldar. Men våra behov och föreställningsvärldar utvecklas så mycket snabbare på nätet eftersom det digitala mer mer förvandlas till ett gränslöst samhälle när det kommer till sociala kontakter.

Leave a Reply