iPhone-användarna i Europa flitiga när det gäller mobila webben

Vi har tidigare tittat på hur iPhone förändrar mobilanvändningen i USA. Nu har comScore och M:Metrics undersökt mobilanvändarna i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Och resultaten är tydliga: iPhone-användarna tar del av betydligt mer via sin telefon. T ex är det 80 procent av iPhone-användarna i Tyskland, Frankrike och Storbritannien som använder sin telefon för att få tillgång till nyheter eller information via den mobila webben. Det ska jämföras med en tredjedel av andra smartphone-användare.

Sociala nätverk är också populära bland iPhone-användarna, 42 procent säger att de använt något under maj. Bland smartphone-användarna är motsvarande andel bara 10 procent och bland samtliga mobilanvändare är andelen endast 3 procent. E-mail används flitigt, 70 procent av iPhone-användarna skickar och tar emot mejl. Bland övriga smartphones är motsvarande andel 26 procent.

iphone content consumtion


Leave a Reply