målgrupper

Marknadsföring bland sociala tjänster – sociodigital kompetens

Social media är  ett föränderligt medialandskap som tar till vara på olika intressen, åsikter, värderingar  och kulturer. Sociala medier som marknadsföringskanal innebär en otrolig snäv målgruppsprofilering med riktad budskap i samma anda som direktmarknadsföring. Det är dessutom en pågående process baserad inte bara på dialog, utan rätt dialog. Jag inbillar mig att marknadsföring inom de … Read more