Mobile instant messaging växer snabbt

Mobile Instant Messaging (MIM) är på väg att växa sig rikitgt stort och kan mycket väl bli större än SMS. Detta enligt undersökningen Global Telecoms Insight som TNS genomfört med 17000 intervjuer i 30 länder. Enligt undersökningen är 11 av 100 meddelande som sänds från mobil eller dator instant message. Av alla mobilanvändare i världen använder 8 procent MIM.

Bland de som använder Mobile Instant Messaging (MIM)…

  • 36 procent av meddelande som sänds från mobilen är MIM.
  • 61 procent använder MIM dagligen.
  • “Endast” 23 procent av meddelandena är SMS (det ska jämföras med 38 procent bland samtliga).
  • 55 procent använder SMS varje dag.
  • 21 procent av meddelandena är mejl från en dator (jämfört med 31 procent bland samtliga).
  • Endast 12 procent använder mobil mejl.

“Once a mobile phone user has access to the internet from their handset, the cost of instant messaging is next to nothing, as the only cost is a very small data transfer fee,”
Matthew Froggatt, Managing Director of Global Technology for TNS.

Det högsta andelen MIM-användare finns i Hong Kong (23 procent). Också i Indien (15 procent), Brasilien (10 procent) och i Kina (16 procent i de största städerna) är användingen stor.

Även i Europa växer det och enligt en rapport från Forrester Research som publicerades i januari kommer antalet MIM-användare att mer än tredubblas fram till 2013. Antalet användare var 26,7 miljoner 2007, vilket motsvarar 8 procent av mobilanvändarna. Enligt prognosen kommer det 2013 vara 80 miljoner användare i Europa (24 procent).

Mobile Instant Messaging in Europe

Enligt Forrester kommer Sverige och Storbritannien att vara ledande i Europa när det gäller mobile instant messaging. 2013 kommer 35 procent av mobilanvändarna i Sverige att använda MIM och i Storbritannien kommer kommer andelen att ligga på 31 procent.

Leave a Reply