94 procent av tonåringarna i USA använder internet

Internet har verkligen befäst sin ställning hos unga människor. Senaste rapporten från Pew Internet & American Life Project visar att hela 94 procent av tonåringarna i USA nu använder internet. Och internetanvändandet ligger högt i alla demografiska och socioekonomiska grupper. De flesta använder internet hemifrån (89 procent) och i skolan (77 procent).

Nästan två tredjedelar (63 procent) är online varje dag och mer än en tredjedel (35 procent) använder internet flera gånger om dagen.

Teen internet usage

I rapporten framgår också att 71 procent har egen mobiltelefon. Det är en stor ökning från 2004 då 45 procent hade mobiltelefon. 2006 var siffran 63 procent. Penetrationen är fortfarande högre bland de äldre tonåringarna. Bland 15-17-åringarna har 81 procent mobiltelefon, i den yngre gruppen (12-14 år) är motsvarande siffra 61 procent. 59 procent av tonåringarna har en egen dator

Leave a Reply