Moratorium – ny fart efter sommaren

Moratorium är ett dramatiskt ord. Så här säger ne.se: ”överenskommet tillfälligt avbrott i viss verksamhet; särsk. om rustningsstopp: ett ~ för underjordiska kärnvapenprov” (och så här säger wikipedia). Nu ägnar sig inte Mindpark åt underjordiska kärnvapenprov, men däremot gör jag ett planerat avbrott i ett av våra verksamhetsben. Det som brukar kallas för mergers and acquisitions, eller strukturaffärer.

När det gäller våra egna projekt vågar jag påstå att vi är snabbast i medie-sverige. Här är det verkligen fri fart eftersom vi själva äger hela frågan och kan fatta alla beslut efterhand. Tillsammans med våra vänner ute på tidningarna ser vi till att verkligen händer saker. Det är så vi vill fungera. Effektiva, tydliga, kreativa.

Min målsättning var att vi skulle vara lika snabba när det gäller djupare samarbete, uppköp, samgåenden och annan verksamhet med externa partners. Så har det inte riktigt blivit. I den sortens frågor måste styrelsen involveras och det har hittills sänkt tempot för mycket. Styrelsen – som i princip består av respektive ägares VD – har helt enkelt haft för mycket utanför Mindpark på sitt bord. Vi har arbetat fram och antagit en arbetsordning som ökat tempot, men fortfarande går det för sakta. Av respekt för de entreprenörer som vi vill jobba med måste vi sätta stopp ett par månader.

Under våren ska jag och ägarna föra samtal om hur vi ska göra för att leva upp till min målsättning. Vi ska bli bäst på att ta hand om entreprenörer som söker en mediepartner. Snabb återkoppling, snabba LOI, snabba avslut. Exakt hur det ska gå till behöver vi tid att rita upp. Under den tiden är det inte anständigt att låta ev partners hänga i luften. Våra övriga tre verksamhetsben kör vi på med, minst lika intensivt som tidigare, men när det gäller det fjärde benet så är det paus ett tag. Efter sommaren ser vi fram emot att alla med bra idéer ska komma till oss först – för vi kommer att vara bäst på att förvalta dem. Vi hörs väl då?

Leave a Reply