Nästan 5 miljarder mobilabonnemang om 4 år

I början av veckan konstaterade vi att penetrationen av mobiler globalt ligger runt 50 procent. Det har vuxit snabbt och enligt rapporten “Slicing Up the Mobile Services Revenue Pie” (pdf här) från Portio Research, som innehåller en prognos, kommer mobilmarknaden att fortsätta att växa kraftigt de närmaste åren.

Det tog 15 år att nå en mobilpenetration på 25 procent. Ökningen från 25 procent till 50 procent tog mindre än 5 år. Enligt prognosen kommer det om fyra år att finnas 4,9 miljarder mobilabonnemang. Enligt befolkningsprognoser kommer då befolkningen att uppgå till ca 7 miljarder människor. Det betyder att 2012 kommer mobilpenetrationen att ligga runt 70 procent.

worldwide mobile subscribers

Den snabbaste tillväxten sker i Afrika och Mellanöstern. Från 2004 till 2012 kommer antalet mobilabonnemang att öka runt 460 procent i dessa regioner. Under motsvarande tid är ökningen i norra och västra Europa runt 30 procent och i Nordamerika knappt 80 procent.

regional mobile subscribers

Räknat i antal kommer Asien att växa mest. 2012 kommer det att finnas 2,6 miljarder mobilabonnemang i Asien/Pacific, vilket är mer än hälften av alla mobiler globalt (4,9 miljarder).

Leave a Reply