Nyheter online fortsätter att öka

Sedan början av 90-talet har andelen amerikanare som säger att de läser tidningen en vanlig dag minskat från 58 procent till 34 procent. En minskning med hela 41 procent. Det visar siffror (pdf) från The Pew Research Center for the People & the Press.

Nyheter online fortsätter att öka. 37 procent säger att de tar del av nyheter online tre eller fler dagar i veckan. Det är en ökning från 31 procent i senaste mätningen 2006.

News audience

De som säger att de tar del av nyhter online varje dag har ökat från 18 procent 2006 till 25 procent i år. Här är skillnader stor mellan olika grupper. Bland de som har collageutbildning är siffran hela 44 procent mot endast 11 procent bland de med highschool-utbildning.

2 thoughts on “Nyheter online fortsätter att öka”

Leave a Reply