Om fyra år kommer mer än hälften använda sociala nätverk

De sociala nätverken växer kraftigt och inom fyra år kommer antalet användare av sociala nätverk att öka med 35 miljoner enbart i USA, enligt eMarketer. Det är en ökning med 44 procent sedan 2008.

Enligt prognosen så använder 80 miljoner människor i USA sociala nätverk minst en gång i månaden. Det motsvarar 41 procent av alla internetanvändare i USA. 2013 kommer andelen vara 52 procent, vilket motsvarar 115 miljoner användare.

sociala nätverk usa

Leave a Reply