Online video större än TV?

Ja, i alla fall enligt LiveRail, som i sin rapport “State of the industry” (pdf) tittat på användare av sociala nätverk i åldern 18-24 år.

I denna grupp svarar drygt hälften (53 procent) att de tittar mer på online video än TV. Knappt en femtedel (19 procent) uppger att det tittar ungefär lika mycket på online video och TV. Och enbart 28 procent svarar att de tittar mer på TV än online video.

tv-vs-online-video

Leave a Reply