kids

Tonåringars mobilvanor

CTIA – the Wireless Association och Harris Interactive har släppt en spännande rapport om tonåringars mobiltelefonanvändning i USA. Bland annat tittar man i undersökningen på användning av SMS och siffrorna visar att kidsen spenderar ungefär lika mycket tid på text som tal i mobilen under en månad. Inte konstigt att 42 procent säger att de … Read more

Mobila tjänster fortsätter växa bland kidsen

Underhållning i mobilen fortsätter att växa bland 15-24-åringar i Europa*, enligt en undersökning från JupiterResearch. Ett exempel är musiklyssnande i mobilen som ökat kraftigt från 2005 till 2007; från 13 procent till 28 procent som säger att de gjort det under den senaste månaden. 2007 har nästan en fjärdedel kopplat sin telefon till datorn. Och … Read more

Internet konkurrerar allt mer med TV under prime time

Tittandet på tv och användningen av internet under kvällstid har förändrats kraftigt under de senaste åren. Det visar siffror från Nordicom som publicerades i Internetbarometern 2007. Internet tar en allt större del av publikens tid. Tidigt på kvällen, mellan klockan 17.00 och 19.00, är det lika många svenskar som enbart har använt internet (15 procent) … Read more

Internet större än TV bland kidsen

Hela 83 procent av internetanvändarna i åldern 10-14 år i USA spenderar 1 timme eller mer om dagen online. Det visar en undersökning från Doubleclick Perfomics. För TV är motsvarande siffra 68 procent. Tidningar, tidskrifter och radio ingår också i undersökningen men siffrorna för dessa medier är betydligt lägre. Undersökningen visar också att 72 procent … Read more

Internet större än tv bland kidsen

Internet än nu större än tv bland 15-24-åringar. I senaste Mediebarometern från Nordicom ser vi för första gången att fler unga använder internet än tittar på tv en genomsnittlig dag. Hela 86 procent av de som är i åldern 15 till 24 använder internet en vanlig dag. För tv är motsvarande siffra 83 procent. För … Read more

94 procent av tonåringarna i USA använder internet

Internet har verkligen befäst sin ställning hos unga människor. Senaste rapporten från Pew Internet & American Life Project visar att hela 94 procent av tonåringarna i USA nu använder internet. Och internetanvändandet ligger högt i alla demografiska och socioekonomiska grupper. De flesta använder internet hemifrån (89 procent) och i skolan (77 procent). Nästan två tredjedelar … Read more

Att se på TV är mer än att se på TV

Allt fler använder flera medier samtidigt, vilket jag skrivit om tidigare. Nu har Grunwald Associates tittat på de amerikanska kidsens TV-tittande i kombination med internet. Två tredjedelar (64 procent) av ungdomarna i USA går online när de tittar på TV och hälften (49 procent) säger att de gör det ofta (från 3 gånger i veckan … Read more

Kidsens bloggande ökar. Liksom deras användande av sociala nätverk. Och de skapar allt mer innehåll själva.

Hur använder kidsen internet? Den senaste rapporten Teens and Social Media från Pew/Internet ger en hel del ledtrådar om hur tonåringar i USA använder internet. Rapporten fokuserar framförallt på användargenererat innehåll och användning av sociala nätverk. Användargenererat material fortsätter att växa bland tonåringarna. Nästan två tredjedelar, 64 procent, av tonåringarna (12-17 år) online skapar någon … Read more

42 procent av barnen och 76 procent av tonåringarna i Usa använder Internet. Och deras besök i virtuella världar ökar.

42 procent av alla barn (3-11 år) i Usa, använder internet minst en gång i månaden. Det motsvarar 14,9 miljoner barn. 2011 förväntas siffran ha stigit till 16,6 miljoner barn, 44 procent. Enligt eMarketers rapport om barn och tonåringar. Bland tonåringar (12-17 år) använder 76,4 procent internet i år. 2011 har andelen växt till 87,1 … Read more

Sju av tio tonåringar använder IM mer än e-mail. Och IM i mobilen växer.

Fler använder Instant-messaging (IM) i mobilen, speciellt tonåringar. Enligt AP-AOL Instant Messaging Trends Survey så använder var fjärde (25 procent) IM i mobilen och bland tonåringar är det en tredjedel (32 procent). Den totala användningen av IM ökar. Tre fjärdedelar av de vuxna säger att de sänder mer IM än e-mail. Bland tonåringarna är föhållandet … Read more

Kidsen i Europa föredrar nätet framför TV:n

European Interactive Advertising Association (EIAA) har genomfört sin undersökning Mediascope för femte året. I undersökningen tittar de framförallt på utveckling av medierna kopplat till internetanvändningen. För den yngsta gruppen i undersökningen är mönstret tydligt: digitalt regerar! Både när det handlar om spenderad tid och frekvens. 16-24-åringar spenderar 10 procent mer tid på nätet än de … Read more