Online video upp 66 procent på ett år

Senaste siffrorna från ComScore visar att under februari tittade internetanvändarna i USA på mer än 10 miljarder online-videos. Det är en ökning med 3 procent från januari, trots att februari var två dagar kortare. Och det är framförallt en kraftig ökning från februari förra året: hela 66 procents ökning.

Online video properties by video viewed

Google är alltjämnt störst och svarade i februari för en dryg tredjedel (35,4 procent) av alla videos som sågs online i USA. YouTube svarar för i princip alla Googles videos, 96 procent. Sedan är steget lång till nästa aktör. Fox hamnar tvåa med 586 miljoner videos vilket motsvarar en andel på 5,8 procent. De följs i sin tur av Yahoo! och Microsoft som båda landar på runt 293 miljoner videos (2,9 procent).

Nästan 135 miljoner internetanvändare (72,8 procent) såg en onlinevideo under februari i USA och i genomsnitt spenderade de 204 minuter per person under månaden. 61 procent av dessa tittare såg en video på någon av Googles sajter, vilket motsvarar 81,8 miljoner tittare.

online video properties by uniques viewers

Fox och Yahoo landar på 55,7 respektive 37 miljoner tittare. Men här spenderas betydligt kortare tid än på Google sajter.

En stor del av ökningen till videosajterna kan förklaras med att fler äldre ser videos online. T ex har publiken på YouTube förändrats kraftigt sedan förra våren. I exemplet nedan från Hitwise ser vi att förra året så var 30 procent av trafiken till YouTube från personer i åldern 18-24 år. Nu är den siffran nere på 21 procent. Åldersprofilen betydligt jämnare nu och det är personer i åldern 45 år eller äldre som ökat mest.

YouTube Share of traffic by age

Leave a Reply