Philip Young – Building bridges with social media

Philip Young on stage, talking about social media and how to get from here to there. Or was it from there to here? Anyway, great presentation. You do want to see it and learn the way from meeting someone to marrying someone.  Also, before Philip went on stage we watched ”We Think” by Charles Leadbeater to get in the right mood. More information in swedish below the video.

Philip Young om Sociala medier @ Frukostklubben / MiH from Joakim Jardenberg on Vimeo.

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, MiH, är något alldeles extra. Varje fredagmorgon kl 06.45 samlas i runda slängar 300 mer eller mindre morgonpigga på Dunkers Kulturhus. Den här filmen av Robert Lillhonga fångar konceptet väl.

Den här månaden är temat Sociala medier och först ut var Philip Young. Han följs av Katarina Graffman den 16/4 och Johan Ronnestam den 23/4. Dessutom har Marknadsföreningen en nystartad frukostklubb på Lindab Arena i Ängelholm, där man kör en onsdag i månaden. Nästa gång, den 16 april är det jag som ska berätta om individen i de sociala medierna – alltså själva grundbulten.

Som om inte det var nog så avslutas den här månadens program med tendensveckan, och då fortsätter vi hela fredagförmiddagen med seminariet ”New generation marketing”. Man kan alltså börja på frukostklubben med Ronnestam för att sedan fortsätta med Sandra Jakob, Gustav Holmström, John Ankarström, Mats Rönne mfl. Avslutas med lunch och samtal. Det kommer att bli grymt!

Och om inte annat kan du ju alltid hänga med oss på facebook.com/marknadsforeningen ;)

4 thoughts on “Philip Young – Building bridges with social media”

Leave a Reply