Tidningarnas annonsintäkter i USA under första halvåret – Print ner 15 procent och tillväxten avtar online

Under första halvåret i år tappade de amerikanska tidningarna 15,3 procent av sina annonsintäkter i pappret jämfört med motsvarande period 2007. Från 20,4 miljarder första halvåret 2007 till 17,3 miljarder i år. Enligt NAA’s siffror är det framförallt rubrikannonserna som minskar. Första kvartalet i år minskade dessa med 25 procent jämfört med föregående år. Och under andra kvartalet blev tappet ännu värre; ner 27 procent.

tidningarnas annonsintäkter papper webb usa

Intäkterna från webben nådde 1,6 miljarder under första halvåret. Det är en ökning med 2,2 procent från 2007. Lågkonjunkturen verkar dock slå även mot onlineannonseringen, som inte ökar i samma takt som tidigare.

Leave a Reply