Var femte internetanvändare har laddat ner podcast

Var femte (19 procent) internetanvändare i USA har laddat ner en podcast för att senare lyssna eller titta på den, enligt en undersökning från Pew Internet & American Life Project. Det är en ökning med 58 procent sedan förra undersökningen i augusti 2006. Då var det 12 procent som sa att de laddade ner podcasts.

Fler män än kvinnor laddar ner podcast, 22 procent av de manliga internetanvändarna uppger att de laddat ner jämfört med 16 procent av kvinnorna. Och ju yngre man är desto vanligare är det att man tar del av podcasts. Bland de yngsta, 15-29 år, är det 29 procent som laddat ner någon podcast. I den äldsta gruppen, 65 år eller äldre, är andelen 8 procent.

andel som laddat ner podcast

Dock är det fortfarande få som laddar ner podcast regelbundet. En vanlig dag är det endast 3 procent av internetanvändarna som laddar ner en podcast. Även bland de som säger att de laddar ner podcast är det bara 17 procent som laddar ner en genomsnittlig dag.

I en annan undersökning har PEW Internet Project tittat på hur många som har en mp3-spelare. I december 2007 hade 34 procent av den vuxna befolkningen i USA en mp3-spelare. Bland internetanvändare var motsvarande andel 43 procent.

Inte helt otippat är mp3-spelare vanligast bland unga vuxna. I gruppen 18-29 år är det 61 procent som uppger att de äger en mp3-spelare.

Leave a Reply