Är sociala medier för alla? Jag ska våga mig på något modigt och svara ja på den frågan, men inte utan motivering. Att skapa en social profil och få den att gå ihop med företagets produkter, tjänster och kärnvärden är definitivt mer eller mindre svårt beroende på vilken marknad företaget arbetar på. Det är naturligtvis enklare och framförallt naturligare för en nattklubb att existera på Facebook än vad det är för reumatikerförbundet. Inom traditionell media är det samma sak som att hörselfrämjandet skulle annonsera i Sweden Rock Magazine. Men det går och jag ska förklara hur och varför.

Låt oss säga att ett företag vill lägga energi på marknadsutveckling och rikta sig till en ny målgrupp via sociala nätverk eller bloggar. Hur gör man? Jo det handlar om att sätta ett intresse som avsändare snarare än det egna företaget. För att prata marknadsföringsspråk gäller det att hitta psykografiska intressen som kan fungera som gemensamma nämnare hos den nya målgruppen. Två exempel är:

Walmart och elevenmoms:  Elva mammor bloggar om sina liv och ger framförallt tips om hur man sparar pengar. Avsändaren är inte i första hand Wal-Mart utan ett intresse för familjen och pengasparande.

MyStarBucksIdea: Ett koncept där man låter internetanvändaren rösta på olika starbucksprodukter. Det går dessutom att komma med förslag på förbättringar eller leverera helt nya ideer. Detta konceptet spelar på det interaktiva och deltagande intresset hos en digitalare målgrupp, säg ungefär 15 – 40. Avsändaren är inte i första hand Starbucks utan användaren själv och de verktyg som sätter han/hon i centrum.

Den gemensamma nämnaren i exemplen ovan är att företagen spelar på målgruppens intresse snarare än på sitt eget företag, däremot är företaget fortfarande synligt genom sin logga. Jag ska ge ett eget exempel:

Hörselfrämjandet + MySpace: Tänk er en widget på MySpace (från början ett musikcommunity) som låter användaren lyssna på musik genom olika grader av nedsatt hörsel. Användaren kan själv reglera hur pass svår eller lätt handikappet ska vara och hör hela tiden volymskillnaden i musiken. Detta är reklam för öronproppar genom målgruppens intresse för interaktion och musik.

Med lite kreativitet kan alltså alla företag hitta sin plats inom den sociala utvecklingen på nätet. Nyckeln är psykografi och förmågan att känna målgruppen man riktar sig till.