Det pratas en hel del om ROI (Return if Investment) i marknadsförings och reklamsammanhang. Alltså hur mycket ett företag tjänat på en investering efter det att kostnaderna dragits bort. Om man nu ska vara lite pretentiös så ser formlen ut så här:

Return of investment

Return of investment

Naturligvis kan man fortfarande prata om ROI när det kommer till marknadsföring inom sociala medier. Hur har försäljningen/marknadsandelarna av/hos en given produkt förändrats sedan vi (företaget) blev aktiva på den sociala webben? Men sociala medier handlar om mänsklig interaktion och det är inte något som man först och främst mäter eller definierar med siffror. Om nu sociala medier är framtiden, då behövs det nya eller kompleterande parametrar för hur man mäter effekten av ett företags satsningar inom sociala medier.

Vi kan kalla det ROE, Return of Engagement. Alltså hur har engagemanget växt för företaget bland kunderna sedan de blev aktiva på webben? Man kan till exempel mäta antal kommentarer, frågor, uppladdade bilder… allt som är med och föder dialogen och interaktionen är ROE. Investeringen blir den tid, lön och sociala kostnader som företaget betalar ut till den/de som är ansvarig för företagets marknadsföring inom sociala medier.

Det finns fyra allmänna mål med en kamapanj inom den sociala sfären på webben. Alla är mätbara genom ROE.

– Ökad medvetenhet för varumärket: Dialog genom ett ständigt ökande nätverk skapar word of mouth och word of web vilket innebär en ökad medvetenhet för varumärket.

– Bättre rykte: En transparant och öppen dialog ger företaget en mänskligare framtoning och ställer det närmare sina kunder.

– Personlig utveckling: Att nätverka med rätt typ av människor ger ett företag insikt i trender och hur marknaden ser ut på kundnivå. Här kan man få mycket information gratis som skulle kostat en förmögenhet i dyra marknadsundersökningar.

– Relationer med fördelar: Socialt nätverkande kan också skapa “ge och ta förhållande.”

ROE föder en anna form av vinst än den eknomiska. Return of engagement är måttet för ett företags sociala vinstamarginal, alltså den dialog som i slutändan ska öka företagets Return of Investment. De båda hör nämligen ihop enligt min mening. ROE har blivit ett mått på vägen mot ROI som kan hjälpa till att förutspå företagets framtid efter en viss satsning. Return of Investment är det närmaste ett företag kan komma en kristallkula.