Vi insåg under arbetet med omgörningen av Rubbet att ordet ”annonsera” inte riktigt fungerar för att beskriva det som vi vill att våra användare ska göra. Först och främst för att Rubbet är en gratistjänst och att ordet ”annons” väldigt tydligt för tankarna till betalda alternativ. Ne.se definierar annons som betald text, och det är exakt det som vi vill komma bort i från:

annons (fr. annonce, ytterst av lat. annu´ntio ’tillkännage’, ’förkunna’), betalt meddelande eller erbjudande i tidning, tidskrift eller annat tryckt medium; används även i samband med andra medier, t.ex. i ord som annonspelare och TV-annons (påannons). Annonser skall vara tydligt avskilda från annat innehåll, dvs. läsaren skall kunna skilja mellan betald text och redaktionell text. När det gäller annonsens ekonomiska betydelse, bl.a. i företagens marknadsföring, se annonsering.

För att citera Jocke som väldigt konkret sammanfattade vår diskussion med orden: ”Och vi satt över en lunch och konstaterade att ord som ”annonsera” och ”annons” tar bort hela den mjuka, fluffiga känslan vi vill plantera på sajten. Det behövs alltså ett bra ord för att beskriva ett objekt, en rad i databasen. Ett substantiv, och ett som går att verbifiera…

Jag efterlyser därför ett nytt ord. Lämna ett förslag bland kommentarerna eller i vår jaiku-tråd där vi diskuterar ett nytt ord för Rubbet. Jag belönar det bästa förslaget med ett litet pris!

Uppdatering från JJ: Jag tycker det här är så klurigt, och så viktigt, att jag dessutom kastar in en iPhone 16GB om det kommer fram något vi faktiskt använder. Luren är klar att köras i sverige, men abonnemanget får vinnaren stå för själv. (På förekommen anledning: Sorry Erik, Mindparkare och deras familjer är undantagna från tävlingen;)