Två tredjedelar av hushållen i Europa kommer ha tillgång till internet om 2 år

Antalet datorer och tillgång till internet fortsätter att öka i de europeiska hushållen. Enligt siffror från Eurostat (via SFN blog) kommer andelen hushåll med datorer att öka till 75 procent år 2010. Det är en ökning från 59 procent 2006 och 2003 var motsvarande siffra 49 procent.

Om två år kommer ca två tredjedelar (64 procent) av hushållen i Europa att ha tillgång till internet. 2006 hade 47 procent av hemmen internet och 2003 var det en tredjedel

Internet pc broadband penetration in europe

Även tillgången till bredband kommer att öka kraftigt. 25 procent av befolkningen i Europa kommer att ha tillgång till bredband 2010, vilket nästan är en fördubbling från 2006 (13 procent).

Dock är skillnaderna mellan olika länder i Europa mycket stor. I toppen ligger de nordiska länderna och Benelux-länderna. Och enligt en prognos från Forrester kommer dessa länder även att ligga i topp om fem år. Storbritannien, Tyskland och Frankrike kommer att ha minskat gapet betydligt till länderna i toppen. Italien, Spanien och Portugal kommer fortfarande att vara på efterkälken med betydligt lägre bredbandspenetration.

2 thoughts on “Två tredjedelar av hushållen i Europa kommer ha tillgång till internet om 2 år”

Leave a Reply