SMS är nu mer populärt än samtal i mobilen. 357 SMS sänder eller mottager en mobiltelefonanvändare i USA i genomsnitt under en månad, enligt siffror från Nielsen Mobile. För samtal är motsvarande siffra 204, som sedan början av 2006 har legat på samma nivå. SMS har däremot ökat kraftigt, upp 450 procent sedan kvartal 1 2006

SMS vs samtal

Igår skrev jag lite om varför tonåringarna gillar SMS. Och att de verkligen använder SMS är det ingen tvekan om när man ser siffrorna från Nielsen. I genomsnitt passerar 1742 SMS en tonårings mobil i månaden (skickar eller tar emot). Det ska jämföras med de 231 samtal som de ringer eller tar emot under en månad.

sms vs samtal ålder

SMS är det som verkligen skiljer användare i olika åldrar. Skillnaden är enorm mellan 13-17 åringarna (1742 SMS i månaden) och personer som är 65 år eller äldre (14 SMS i månaden). Samtalen skiljer betydligt mindre i åldrarna.

sms samtal tabell ålder