Sociala medier i yrkeslivet – Utbildning 2.0

“Hur skulle världen se ut om alla människor kunde gå på de bästa universiteten, lyssna på de bästa föreläsarna, stimuleras av de bästa och mest inflytelserika tankarna?” – Usablogg.org

Förra veckans post som handlade om bloggande i relation till journalisten och framförallt en specifik journalist, Jan Guillou, fick mig att fundera på sociala medier och web 2.0 inom utbildningsväsendet. Finns det kurser inom social media och web 2.0 på landets högskolor/universitet? Detta är vad jag hittade:

Luleå Tekniska Universitet – e Learning 2.0

Mittuniversitetet – Nya medier som stöd för lärande

Umeå Universitet – Social Software och web 2.0

Uppsala Universitet – Social mjukvara och web 2.0

För att rikta sig direkt till journalisten hittade jag även en kurs som handlar om fortbildning för journalister inom digitala medier. Men journalistkåren fick ta lite mycket stryk i den förra posten, lite orättvist kan jag tycka. Det är ingen tvekan om att journalistkåren måste bli bättre på att utnyttja digitala och sociala medier, framför allt för deras egen skull. Men de är inte ensamma. Tänk på vilka otroliga möjligheter med web 2.0 som döljer sig inom alla möjliga yrkesområden. Genom web 2.0 skulle läkare snabbt och enkelt kunna konsultera kolleger och ta del av avlägsna läkares tyckande och expertis. De kan delta på konferenser och seminarier utan att betala dyra resepengar. Politiker skulle få helt andra förutsättningar att kommunicera med opinionen och med andra beslutstagare. Företagare kan hämta idéer och inspiration direkt från konsumenter, dessutom har de helt andra möjligheter att hitta bra och framförallt rätt kompetens vid anställning. Det kommer finnas helt andra möjligheter att som arbetssökande faktiskt skapa sig ett jobb. Men den viktigaste förändringen ligger ändå hos skolväsendet.

Elever och studenter skulle kunna ha möjlighet att närvara vid avlägsna föreläsningar, seminarier och studiegrupper. De skulle dessutom kunna föra en dialog men människor direkt från yrkeslivet. Mentor 2.0 kanske skulle vara något? Web 2.0 skapar en mängd möjligheter för deras framtida karriärer eftersom de genom bloggar och sociala nätverk har helt andra förutsättningar att synas och höras redan i skolan.

Det är i skolan vi har verklig möjlighet att sparka i gång de sociala medierna på riktigt. Att tidigt utbilda människor i vad sociala medier innebär skapar en innovation för hur de kan användas på olika sätt i yrkeslivet. Jag applåderar universiteten ovan, men det är fortfarande alldeles, alldeles för lite. Sociala medier behöver inte bara kunna studeras, de behöver bli en integrerad del av elevernas utbildningsprocess. Jag är fullt medveten om att det naturligtvis finns nackdelar med all den transparens som utgör nätet idag, men jag frågar mig ändå: Är det inte värt det måttet av transparens och faktiskt till viss del avsaknad av personlig integritet till förmån för allt gott web 2.0 faktiskt kan bidra med?

12 thoughts on “Sociala medier i yrkeslivet – Utbildning 2.0”

 1. Tack Daniel för en av dina många friska vindar!

  Jag är själv student på Stockholms universitet och läser för närvarande magisterkurser inom marknadsföring. Valmöjligheterna av kurser är få och sociala medier samt “Web 2.0 tänk” lyser med sin frånvaro.

  Trotts detta känner jag mig otroligt rik på kunskap och ser enormt ljust på framtiden. Detta främst tack vare den revolutionerande mängd intressanta artiklar och bloggar som dagligen genereras på webben samt min möjlighet till att interagera med dessa.

  Att marknadsföring och social medier länge haft en “styv-son-relation” bland etablerade företags huvudstrategier är ingen nyhet men kanske är nu tiden för förändring. En förändring där sociala medier verkligen tränger in i företagen och skapar enorma förutsättningar för att utvecklas. Dock tror jag att detta kommer att ske inifrån och ut och inte hierarkiskt nedåtstigande.

  Undersökningar visar på att över 70 % av storföretagen inte använder sig av social medier, samtidigt tror en stor andel av de tillfrågade respondenterna att social medier stoppas av förändringsapatiska ledningar samt att en lika stor del tror att sociala medier kommer att tränga in “stealth” och då har ledningsgrupperna ett verkligt problem.

  Detta förutsätter naturligtvis en något förändringsbenägen organisation vilket man inte direkt associerar med tröga organisationer som universitetsinstitutioner eller statliga verk et cetera.

  Hur ska detta då ske? Kanske kommer det att ske en förändring på samma sätt som när fotogenet ersattes av elektriciteten eller där järnvägen ersattes av motorvägar.

  En sak som känns uppenbar är att det är vi engagerade inom sociala medier som kommer att stå för förändringen och ju fler röster som gör sig hörda dess ju bättre blir det och när ett antal trösklar har passerats så finns kanske en del av detta tänk även ute bland universiteten samt samhällets större institutioner, men återigen det är inget man kan ta för givet.

  Förra året var jag hemma hos en kamrat som studerar till läkare, vid 19 tiden på kvällen loggade han in på sin högskola och deltog i ett webbaserat seminarium där läraren förklarade hur matspjälkningsprocesser fungerar.

  Seminariet hade en virtuell whiteboard, webcam samt att studenterna talade med varandra med headsets. Tekniken för detta känns uråldrig men varför används den inte? Mer av denna vara tack!

  I veckan arrangerades ekonomernas dagar på SU vilket var ett enormt jippo där de största företagen knuffades åt att locka studenterna till deras montrar. Bra initiativ och helt lyckat dock så jag inte ett enda ”innovativt” företag. Inget Google, Apple, 3M eller Microsoft. Åter igen lyste Sociala medier med sin frånvaro.

  Men vem vet nästa temadag blir kanske på nätet!

  Reply
 2. Tack Daniel för en av dina många friska vindar!

  Jag är själv student på Stockholms universitet och läser för närvarande magisterkurser inom marknadsföring. Valmöjligheterna av kurser är få och sociala medier samt “Web 2.0 tänk” lyser med sin frånvaro.

  Trotts detta känner jag mig otroligt rik på kunskap och ser enormt ljust på framtiden. Detta främst tack vare den revolutionerande mängd intressanta artiklar och bloggar som dagligen genereras på webben samt min möjlighet till att interagera med dessa.

  Att marknadsföring och social medier länge haft en “styv-son-relation” bland etablerade företags huvudstrategier är ingen nyhet men kanske är nu tiden för förändring. En förändring där sociala medier verkligen tränger in i företagen och skapar enorma förutsättningar för att utvecklas. Dock tror jag att detta kommer att ske inifrån och ut och inte hierarkiskt nedåtstigande.

  Undersökningar visar på att över 70 % av storföretagen inte använder sig av social medier, samtidigt tror en stor andel av de tillfrågade respondenterna att social medier stoppas av förändringsapatiska ledningar samt att en lika stor del tror att sociala medier kommer att tränga in “stealth” och då har ledningsgrupperna ett verkligt problem.

  Detta förutsätter naturligtvis en något förändringsbenägen organisation vilket man inte direkt associerar med tröga organisationer som universitetsinstitutioner eller statliga verk et cetera.

  Hur ska detta då ske? Kanske kommer det att ske en förändring på samma sätt som när fotogenet ersattes av elektriciteten eller där järnvägen ersattes av motorvägar.

  En sak som känns uppenbar är att det är vi engagerade inom sociala medier som kommer att stå för förändringen och ju fler röster som gör sig hörda dess ju bättre blir det och när ett antal trösklar har passerats så finns kanske en del av detta tänk även ute bland universiteten samt samhällets större institutioner, men återigen det är inget man kan ta för givet.

  Förra året var jag hemma hos en kamrat som studerar till läkare, vid 19 tiden på kvällen loggade han in på sin högskola och deltog i ett webbaserat seminarium där läraren förklarade hur matspjälkningsprocesser fungerar.

  Seminariet hade en virtuell whiteboard, webcam samt att studenterna talade med varandra med headsets. Tekniken för detta känns uråldrig men varför används den inte? Mer av denna vara tack!

  I veckan arrangerades ekonomernas dagar på SU vilket var ett enormt jippo där de största företagen knuffades åt att locka studenterna till deras montrar. Bra initiativ och helt lyckat dock så jag inte ett enda ”innovativt” företag. Inget Google, Apple, 3M eller Microsoft. Åter igen lyste Sociala medier med sin frånvaro.

  Men vem vet nästa temadag blir kanske på nätet!

  Reply
 3. Universitet och högskolor är i allmänhet alldeles jättedåliga på det senaste som Internet har att erbjuda. Alltid lite efter. Både gällande innehållet och metoderna. Man skulle kunna tycka att en distanskurs på ett modernt lärosäte idag skulle vara ett under av smart teknik. Icke! Medie- och kommunikationsvetenskapen behandlar framväxten av de nya medierna, men har ännu inte inkorporerat delmängden sociala medier. Synd. Kul att det finns undantag!

  Reply
 4. Universitet och högskolor är i allmänhet alldeles jättedåliga på det senaste som Internet har att erbjuda. Alltid lite efter. Både gällande innehållet och metoderna. Man skulle kunna tycka att en distanskurs på ett modernt lärosäte idag skulle vara ett under av smart teknik. Icke! Medie- och kommunikationsvetenskapen behandlar framväxten av de nya medierna, men har ännu inte inkorporerat delmängden sociala medier. Synd. Kul att det finns undantag!

  Reply
 5. @Hampus: Framtiden är så ljus att vi måste ha solglasögon ;) Det håller jag med om och tror fullt och fast på. Kan bara inte bärga mig, det för långsamt. Ja hur ska övergången till mer sociala företag ske? Det är som du säger det finns ju företag och företag men personligen tror jag faktiskt inte att det kommer att hända så mycket mer på de “trögare” organisationerna och företagen, exempelvis skolorna, innan det sker ett generationsskifte bland företagens ledningar och mellanchefer. Sociala medier och deras styrkor i förhållande till traditionella marknadsföringskanaler handlar mer om ett mentalt skifte än teknisk. 80-talisterna måste in och de andra ut :) Naturligtvis, som alltid, kommer det alltid att finnas undantag och företag med mer framtidsvision än andra.

  @Anders: Håller med Anders. Och jag förstår inte varför, det är ju verkligen där det skulle göra skillnad. Får jag gissa lägger de hellre pengarna på ett stort och dyrt bibliotek än fokuserar på vilka möjligheter nätet kan erbjuda. Jag skulle vilja se en högre utbildningsinstans som helt baserade sig på nätet. Missförstå mig inte, jag lägger stort värde i att man har klasser och träffar kamrater och lärare fysiskt, men sociala medier är ett starkt komplement till detta som dessutom skulle kunna förstärka de relationerna.

  Reply
 6. @Hampus: Framtiden är så ljus att vi måste ha solglasögon ;) Det håller jag med om och tror fullt och fast på. Kan bara inte bärga mig, det för långsamt. Ja hur ska övergången till mer sociala företag ske? Det är som du säger det finns ju företag och företag men personligen tror jag faktiskt inte att det kommer att hända så mycket mer på de “trögare” organisationerna och företagen, exempelvis skolorna, innan det sker ett generationsskifte bland företagens ledningar och mellanchefer. Sociala medier och deras styrkor i förhållande till traditionella marknadsföringskanaler handlar mer om ett mentalt skifte än teknisk. 80-talisterna måste in och de andra ut :) Naturligtvis, som alltid, kommer det alltid att finnas undantag och företag med mer framtidsvision än andra.

  @Anders: Håller med Anders. Och jag förstår inte varför, det är ju verkligen där det skulle göra skillnad. Får jag gissa lägger de hellre pengarna på ett stort och dyrt bibliotek än fokuserar på vilka möjligheter nätet kan erbjuda. Jag skulle vilja se en högre utbildningsinstans som helt baserade sig på nätet. Missförstå mig inte, jag lägger stort värde i att man har klasser och träffar kamrater och lärare fysiskt, men sociala medier är ett starkt komplement till detta som dessutom skulle kunna förstärka de relationerna.

  Reply
 7. @Daniel: Min magisteruppsats skall försöka se om det finns en brygga mellan oss och “seniorerna”, (Gällande ROI/ROE etc), det skall bli intressant,

  Chris anderson skrev i Wired 2003 en intressant artikel om MIT everyware (http://www.wired.com/wired/archive/11.09/mit.html) jag har varit inne en del på MITs opne source del och fler läroverk borde verkligen ta efter. Att KTH inte tar efter är skamligt!

  Sätt upp en webkamera i varje föreläsningssal och dela med av kunskapen!

  Reply
 8. @Daniel: Min magisteruppsats skall försöka se om det finns en brygga mellan oss och “seniorerna”, (Gällande ROI/ROE etc), det skall bli intressant,

  Chris anderson skrev i Wired 2003 en intressant artikel om MIT everyware (http://www.wired.com/wired/archive/11.09/mit.html) jag har varit inne en del på MITs opne source del och fler läroverk borde verkligen ta efter. Att KTH inte tar efter är skamligt!

  Sätt upp en webkamera i varje föreläsningssal och dela med av kunskapen!

  Reply
 9. @Hampus: Intressant infallsvinkel på din magister. Rent spontant skulle jag säga att yngre har lättare att förstå och relatera till seniorer än tvärt om. Ta äldre företagsledare av den “gamla skolan tex.” Ska du påvisa ett värde av en produkt eller tjänst för dem är det hårda siffror som gäller, konkreta mätpunkter, alltså ROI. Vi har haft en diskussion kring mätbarhet här på bloggen och precis som vi sade där tror jag att det handlar om att hitta ROI:en inom Return of Engagement. Hur kan man förvandla ROE till något mindre “luddigt” och mer konkret med värde för den rena affärsmannen? Jag tror att ett sätt är att se ROE som mätpunkter på vägen till ROI, där måttet och bredden på olika typer av engagemang och dialog kan ses som ett sätt att utvärdera processen på vägen till ROI. Dessutom kan ju även ROE användas på andra hållet för att skapa ett förädlingsvärde på en redan släppt produkt eller tjänst genom att bearbeta eftermarknaden. Alltså som en typ av customer service. Detta skulle kunna få ROI:en att öka ännu mer.

  Reply
 10. @Hampus: Intressant infallsvinkel på din magister. Rent spontant skulle jag säga att yngre har lättare att förstå och relatera till seniorer än tvärt om. Ta äldre företagsledare av den “gamla skolan tex.” Ska du påvisa ett värde av en produkt eller tjänst för dem är det hårda siffror som gäller, konkreta mätpunkter, alltså ROI. Vi har haft en diskussion kring mätbarhet här på bloggen och precis som vi sade där tror jag att det handlar om att hitta ROI:en inom Return of Engagement. Hur kan man förvandla ROE till något mindre “luddigt” och mer konkret med värde för den rena affärsmannen? Jag tror att ett sätt är att se ROE som mätpunkter på vägen till ROI, där måttet och bredden på olika typer av engagemang och dialog kan ses som ett sätt att utvärdera processen på vägen till ROI. Dessutom kan ju även ROE användas på andra hållet för att skapa ett förädlingsvärde på en redan släppt produkt eller tjänst genom att bearbeta eftermarknaden. Alltså som en typ av customer service. Detta skulle kunna få ROI:en att öka ännu mer.

  Reply
 11. @ Daniel, instämmer med din syn på ROE. Tror att man kan få ut mycket genom att granska ROE inte bara som ett mjukt värde utan även för att uppmärksamma värden som man normalt sätt kanske förbiser.

  Tror även att man kan dra intressanta paralleller mellan marknadsorientering samt produkt orientering.

  Kanske står social medier för den länk som kommer vända på synsättet att marknadsföring är en nödvändig konsekvens av produkten och inte tvärt om som det borde vara. Dessutom skapar en kontinuerlig dialog indikatorer när konsumenterna börjar mättas av din produkt eller tjänst vilket kan bortses från även de bästa CMO´s när en produkt går bra.

  Vilket får mig osökt att tänka på ett citat av Theodore Levitt:

  “If thinking is an intellectual response to a problem, then the absence of a problem leads to the absense of thinking”

  :O)

  Reply
 12. @ Daniel, instämmer med din syn på ROE. Tror att man kan få ut mycket genom att granska ROE inte bara som ett mjukt värde utan även för att uppmärksamma värden som man normalt sätt kanske förbiser.

  Tror även att man kan dra intressanta paralleller mellan marknadsorientering samt produkt orientering.

  Kanske står social medier för den länk som kommer vända på synsättet att marknadsföring är en nödvändig konsekvens av produkten och inte tvärt om som det borde vara. Dessutom skapar en kontinuerlig dialog indikatorer när konsumenterna börjar mättas av din produkt eller tjänst vilket kan bortses från även de bästa CMO´s när en produkt går bra.

  Vilket får mig osökt att tänka på ett citat av Theodore Levitt:

  “If thinking is an intellectual response to a problem, then the absence of a problem leads to the absense of thinking”

  :O)

  Reply

Leave a Reply