Sociala nätverk via mobilen upp 152 procent

Enligt comScore fanns det i november 2008 12,1 miljoner användare av sociala nätverk i mobilen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Det är en ökning med 152 procent jämfört med november 2007.

Storbritannien har den högsta andelen användare av sociala nätverk i mobilen. 9,2 procent av mobilanvändarna använde sociala nätverk i mobilen. Den andelen är nästan tre gånger större än i Tyskland, där motsvarande siffra är 3,3 procent

mobila sociala nätverk

2 thoughts on “Sociala nätverk via mobilen upp 152 procent”

Leave a Reply