Andra matvanor. Lika säkert som hösnuvans ankomst.