Två tredjedelar av de som använder mobiltelefon för privata samtal har under de senaste halvåret använt någon form av innehållstjänst. De vanligaste tjänsterna är sändning eller mottagning av bilder/MMS, 48 procent uppger att de gjort detta. En fjärdedel har använt någon form av påminnelsetjänst och en femtedel har surfat på internet, lika många har använt informations- eller nyhetstjänster. Det framkommer i den senaste Individundersökningen från Post- & Telestyrelsen.

Innehållstjänster i mobilen

En tredjedel säger att de inte använder någon typ av innehållstjänster, men de allra flesta känner till tjänsterna.

Undersökningen visar också att allt fler skickar SMS privat. I årets undersökning är det 30 procent som säger att de skickar SMS minst en gång om dagen, jämfört med 23 procent 2006.

Andel som skickar SMS

Hela undersökningen kan laddas ner som pdf från PTS.