hyper island

Hyper Island frågar om framtiden

Och vi är många som försöker svara. Hittills har jag hittat poster från Richard Gatarski och Walter Naeslund, men det lär komma mer. Jag tror det kan vara intressant för Mindparkare eftersom frågan i allra högsta grad kretsar kring medierna. Inte bara ur det traditionella perspektivet, att man diskuterar i största allmänhet, utan också för … Read more