social sök

Personaliserade sökmotorer

Sociala söktekniker grundar sig på mänsklig interaktion och bedömningar av tjänster och webbsidor. Social search baseras på användarens möjligheter att kommentera, ställa frågor, ge svar, skapa in och ut länkar, rösta, dela med sig av information och tagga webbsidor, nyheter, bilder, filmer och texter. Det är personligt, men inte individuellt. Technology Review skriver att företaget … Read more