Traditionella siter bättre på “hårda” annonser

Enligt en undersökning från Comscore är konsumenter mer mottagliga (85%) för annonser om de ser dem på TV. Internetsidor baserade på UGC (user generated content) har en mycket lägre penetrationsnivå (28%) hos konsumenter. Däremot är detta starkt förknippat med ålder och typ av annons (se bild 1).

41% av de 18-34 åringar som intervjuades säger sig vara både bekvämare och mottagligare för annonser på UGC sidor. Av konsumenter i åldersspannet 35-54 säger 30% att de är mottagliga och uppmärksamma på annonser på UGC sidor och 23% av de som är över 55 säger sig reagera på annonser i samma typ av forum. Slutasen blir att möjligheten att nå och engagera människor med annonser och reklam på UGC sidor blir mindre ju äldre målgruppen är. Enligt JMW kommunikation fanns det 2007 , 827 000 svenska användare på Facebook. Av dem är över 60 000 svenskar i åldersgruppen 36 – 50 år och för dem mellan 23-35 år är siffran så hög som 451 000.

Men det är fortfarande inte alla annonser som går hem hos de yngre Facebookanvändarna. Studien från Comscore visar att de är som mest mottagliga för lätta nöjes och elektroniknyheter på sidor med användargenererat material. När det kommer till tyngre annonser som till exempel finansiell information eller läkemedelsreklam är det inte på UGC siterna som man lockar de yngre konsumenterna, utan genom på de traditionella.

Annonsering i relation till forum

Forum för hårda eller mjuka annonser

1 thought on “Traditionella siter bättre på “hårda” annonser”

Leave a Reply