Trafiken för mobila datatjänster upp 526 procent

Enligt Post- och telestyrelsens senaste siffror från Svensk Telemarknad 2008 ökade trafiken för mobila datatjänster under 2008 med 526 procent jämfört med 2007. Under 2008 skickades 13720 Tbyte, vilket ska jämföras med 2191 Tbyte under 2007.

mobila datatjänster

Abonnemangen för mobilt bredband ökade från 376000 i slutet av 2007 till 877000 i slutet av 2008. Men det är inte bara det ökade antalet abonnemang som förklarar ökningen av den ökade datatrafiken.

Användarna skickar och tar emot allt mer. En genomsnittlig användare sände eller tog emot 1,8 Gbyte per månad under 2008. Det är mer än dubbelt så mycket trafik per användare och månad som under 2007.

3 thoughts on “Trafiken för mobila datatjänster upp 526 procent”

  1. Det innebär väl en bekräftelse på det man misstänkt, d v s att mobilt bredband – även om nyförsäljningen just nu minskar – för många på allvar börjar bli ersättare till stationärt bredband.

    Reply
  2. Det innebär väl en bekräftelse på det man misstänkt, d v s att mobilt bredband – även om nyförsäljningen just nu minskar – för många på allvar börjar bli ersättare till stationärt bredband.

    Reply

Leave a Reply