Tre korta svar om internet igår, idag och imorgon

Jag svarar på många mail och enkäter varje dag. Ibland lägger jag ut dem här också, för att kunna återanvända dem ;) Så, tre snabba, lite drygt 1500 tecken bara…

– På vilket sätt är internet annorlunda i dag jämfört med 1995?
När vi började använda webben så trodde väl de flesta av oss att det bara skulle vara ett nytt sätt att göra samma saker som vi alltid gjort. Men det börjar visa sig att det är mer än så. Tillsammans har mänskligheten investerat över 100 miljoner obetalda arbetstimmar i Wikipedia och för en vecka sedan blev vi 400 miljoner på Facebook. Alltså, istället för att internet bara handlar om konsumtion, som vi trodde då, handlar det istället om kommunikation och kollaboration. Vi skapar tillsammans.

Tror du att företag och organisationer som satsar på en social närvaro ute på internet i dag gör rätt val – vad är fördelarna?
Ja, jag är i alla fall säker på att det företag som tackar nej till en social närvaro på nätet inte kommer att få några fördelar. Man vet inte vad det är man avstår från, eftersom det är ett så brett område, som utvecklas så snabbt. Man riskerar att, alldeles i onödan, stå vid sidan om något riktigt stort. Eller se det så här: med över tre miljoner svenskar som i princip dagligen är aktiva i de sociala nätverken – har du råd att inte vara där. De pratar om dig, är du den enda som inte hör det?

– Mycket har hänt de senaste åren. Hur tror du att internet ser ut om tio år?
Det enda jag kan vara säker på är att vad jag än säger så kommer jag att ha fel;)
Internet har kommit att bli en självklar del av vårt samhälle, liksom vatten i kranen och el i väggen. Det betyder att vi nog snart är redo att sluta prata om ”internet” och istället bara göra saker med det. Vart det tar oss är omöjligt att sia om, men jag tror vi kommer att fortsätta längs de linjer som jag beskriver i den här texten.

Leave a Reply