Unga attraheras inte av traditionell nyhetsmedia online

Traditionell nyhetsmedia appellerar inte till en ung uppkopplad publik. De kanaler som lockar yngre nyhetskonsumenter mest är enligt Jupiter Research, portaler och bloggar. De fristående nyhetsbloggarna attraherar yngre användare och portalerna är populärare bland unga vuxna.

Ett annat utmärkande drag för sättet unga använder Internet på är intresset för funktion snarare än innehåll. Media bör alltså satsa på interaktivitet och enkelhet online för att engagera den yngre publiken. Tid är en bristvara som sagt, även hos ungdomar. Detta innebär:

  • RSS-flöde ( tex automatisk prenumeration på hemsidor)
  • Personlig inriktning a la My Space och Facebook
  • Traditionell media bör använda sig av bloggare och individgenererat material i högre utsträckning.

Undersökningen är ett exempel på hur The Long Tail lever och frodas. Den påvisar inte bara enskilda marknader och nischer utan en åsiktsförskjutning och ett generationsskifte i hur människor läser och upplever nyheter, för det är dit vi är på väg tror jag, från hamstring av information till upplevelsen av den.

nyhets-media-pa-natet.png


funktion-battre-an-innehall.png

2 thoughts on “Unga attraheras inte av traditionell nyhetsmedia online”

Leave a Reply