I oktober svarade Google för nästan 2 av 3 sökningar i USA (64 procent), enligt Hitwise rapport om sökmotorernas andelar. Yahoo Search svarade för 22 procent, MSN Searchs för 7 procent och Ask.com för 5 procent. Resterande 2 procent delas på de övriga 49 sökmotorerna som ingår i Hitwise undersökning.

sökmotorernas andelar i usa

Jämfört med samma period 2006 har Googles andel ökat med 6 procent. Samtidigt har MSN Search minskat med 30 procent.

tabell sökmotorernas andelar USA

Hälsa & sjukvård är den kategori med störst andel trafik från sökmotorer med 45 procent. För media & nyheter är andelen 21 procent.

trafik från sökmotorer per bransch

Uppdatering:

Efter Stellans kommentar försökte jag hitta siffror som visar det totala antalet sökningar. Det enda jag hittade var Nielsen NetRatings rapporter ”U.S. Search Share Ranking” som de publicerar varje månad. Jag backade bandet 13 månader och tog endast med siffrorna för Google. Siffrorna visar på en klar ökning av antalet sökningar.

antal sökningar på Google

Finns det annan statistik som visar det totala antalet sökningar? Kom gärna med tips.