Unga dominerar fortfarande sociala nätverk

Rapleaf har undersökt 49,3 miljoner människor och deras profiler på sociala nätverk. Sifforna visar att fortfarande så dominerar yngre människor. Totalt hittade man 120 miljoner profiler, vilket betyder att varje person är medlem i 2,4 nätverk. Av de undersökta personerna så är ungefär 90 procent från USA.

Bland de större sociala nätverken har MySpace de yngsta användarna. Nästan två tredjdedelar (65 procent) av medlemmarna är i åldern 14-24 år. Också för Facebook är andelen användare i åldern 14-24 år ungefär lika stor (66 procent), men något färre bland de allra yngsta.

sociala nätverk ålder

Både Flickr och LinkedIn har en äldre åldersprofil. Flickr har den bredaste åldersprofilen, medan LinkedIn har en mycket tydlig topp i åldern 25-34 år.

Medelåldern för användarna på Facebook och MySpace ligger på knappt 24 år. För Flickr är medelåldern 30,2 och för LinkedIn 33,5 år.

1 thought on “Unga dominerar fortfarande sociala nätverk”

Leave a Reply