Uppsats: Viral marknadsföring

Alla snackar om viral marknadsföring. Här är ett gäng som tittat lite djupare på frågan. Rulla ner för att läsa hela uppsatsen.

Titel: Viral Marknadsföring – Att skapa en framgångsrik viral kampanj

Lärosäte: Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Nivå: Kandidatuppsats

Författare: Jonas Lörnell, David Zetterlund och Sarah Albinsson

Handledare: Richard Ek och Christian Fuentes

Problem: Begrepp vilka ofta nämns i samband med relationsmarknadsföring är interaktion och nätverk. Dessa begrepp i kombination med internet har blivit en naturlig marknadskanal för dagens företag, och möjliggjort introduktionen av ett nytt fenomen och begrepp; viral marknadsföring. Forskning som specifikt belyser framställandet av framgångsrika virala marknadsföringskampanjer återfinns dock i begränsad omfattning. Till följd har uppsatsens syfte formulerats till;

[…] att undersöka och belysa hur virala marknadsföringskampanjer sätts till verket i praktiken samt urskilja eventuella framgångsfaktorer.

Nyckelbegrepp: Viral marknadsföring, word-of-mouth, relationsmarknadsföring, buzz marknadsföring, sociala medier.

Metod: Uppsatsen bygger på tre befintliga kampanjer erhållna av fallföretaget Starcom. Undersökningen har haft en deduktiv ansats, och byggt på kvalitativa telefonintervjuer med personer som spelat en central roll i arbetet med de belysta kampanjerna. Intervjuerna har sedan kompletterats med kampanjmaterial från Starcom rörande de aktuella kampanjerna

Slutsatser: I uppsatsen klargörs att själva idén till en viral marknadsföringskampanj är det mest centrala för graden av succé, dock är den omöjlig att finna en standardformel på. Däremot identifieras en rad faktorer vilka underlättar för bra idéskapande samt hur en marknadsförare uppnår maximal spridning av ett viralt budskap och dess innehåll. Exempel på sådana faktorer är vikten av relevans i kampanjens innehåll, att hitta rätt marknadsföringskanal, att skapa ambassadörer och beröringspunkter samt att finna motiv till spridning.

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=090909052739-b3f537d937ce4c6fb8ee6ec4f1b6a946 docname=viral-marknadsforing username=jardenberg loadinginfotext=Viral%20marknadsf%C3%B6ring%20-%20Att%20ska%20en%20framg%C3%A5ngsrik%20kampanj showhtmllink=true tag=viral width=420 height=594 unit=px]


Det händer ofta att vi på olika sätt medverkar i intervjuer, svarar på enkäter och levererar undersökningar – inte minst står ju alltid vårt material på jardenberg.se till förfogande via en Creative Commons-licens. Det vi (oftast) vill ha tillbaka är tillgång till materialet och gärna rätt att publicera det. Tack till David Zetterlund som gav oss tillstånd att dela med oss av den här. Sharing is caring…

2 thoughts on “Uppsats: Viral marknadsföring”

  1. För den som, i likhet med mig, blir yr av läsupplevelsen på issuu så är tipset att tanka hem PDF:en direkt från lu.se. Första träffen på sökningen “viral” i uppsatsdatabasen – eller följande direktlänk: http://bit.ly/lu-viral [PDF].

    Slutsatsen, “att själva idén till en viral marknadsföringskampanj är det mest centrala för graden av succé”, känns inte så upphetsande. Däremot ska det bli intressant att se vilka faktorer för idéskapande och spridning som författarna identifierat.

    Reply
  2. Oj, kul att viral marknadsföring är nått som finns nu. 2005 när vi ville skriva om det tog det stopp hos vår handledare då det inte riktigt fanns och inte gick problematisera kring.

    Konsumtion som ett sätt att skapa mening gick det bättre att skriva om :)

    Reply

Leave a Reply