Betrakta den här konversationen.

Foto: creative commons licensed (BY-NC-SA) flickr photo by theirhistory


... och det här inlägget är #017 av #blogg100 – ett långt samtal om granskarna och om att bli granskad. Om du tycker det slutar lite abrupt, så beror det bara på att det kommer mera ;)